Ydelser og proces

Ydelser

Uanset om du du har brug for en egentlig diæt - eller om du (blot) ønsker at omlægge din kost, så du får et større velbefindende, vil vi udarbejde en plan sammen. Den vil tage udgangspunkt i din problemstilling og i din holdning til mad, fødevarer og måltider plus i de fødevarer/drikkevarer, du kan lide.
Dvs. vi starter med en grundig gennemgang af dine kostvaner (kostanamnese). Dette for at din kost kan ligne så meget som muligt det, du plejer at indtage, hvis du ønsker det. Der justeres på fødevarer med henholdsvis meget protein, kulhydrat og fedt på en måde, så du oplever dig mæt og tilfreds.
Og ikke mindst: Hvis du har valgt at gå på diæt, slutter vi forløbet af med en såkaldt vedligeholdelsesplan, som giver dig redskaberne til at bevare det gode resultat.

Vægttab:

Jeg arbejder for, at den, der skal tabe sig, oplever, at projektet er overkommeligt. Med en rigtigt sammensat (individuel) kostplan, vil du tabe dig uden følelsen af store afsavn. Hvad enten dit problem løses bedst f.eks. med en kost med mere fiber/mindre fedt - eller om din problemstillig måske tilsiger, at du skal have en kost med mere protein og fedt og mindre kulhydrat.

Diabetes eller for meget fedt i blodet:

Har du været hos lægen og fået konstateret et højt blodsukker (diabetes) og/eller for meget fedt i blodet, er der også hjælp at hente. Hvis du vejer for meget, kan vægttab normalisere dit blodsukker, dvs. du kan ved hjælp af kosten så at sige spise dig ud af sukkersygen (diabetes type 2). Vi justerer din kost ind, så du kommer i balance sammen med din lægelige behandling.

Spiseforstyrrelse:

Er du på vej ud i – eller har du allerede udviklet egentlig - spiseforstyrrelse: Anoreksi, bulimi, tvangsoverspisning (BED) eller ortoreksi (overdrevet fokus på sundhed og det at spise sundt)? Hvad enten du er barn/teenager eller voksen, kan jeg hjælpe dig. Jeg har erfaring fra klinikken på begge områder. Se uddybet under ”Kurser/foredrag" og "Om mig”.

Når appetitten er lille:

Står du eller en pårørende overfor en planlagt operation? eller
Er du eller en pårørende lige opereret og har mistet appetitten? eller
Er du eller en pårørende ude i et sygdomsforløb, hvor du allerede har tabt dig og dermed er træt og kraftesløs? eller
Har du eller en pårørende af andre årsager tabt appetitten og måske madmodet?
I alle tilfældene er der hjælp at hente.

Hvis det første: Du får hjælp til at komme ’i form’ til operationen, så du får de bedste betingelser for at undgå komplikationer og infektioner i forbindelse med operationen.

Hvis øvrige: Du er enten på vej ud i – eller er allerede i - det, vi kalder negativ kvælstofbalance. Måske er du nået ud i et forløb, hvor du er uden energi og har madlede, eller du kan af andre årsager ikke indtage mad. Jeg hjælper dig med en kostplan dels med mængder, som du kan spise, dels med fif til kosten, så du kan få mere ned, end du anede.
Det kan lade sig gøre at vende situationen, så du mærker, at energien vender tilbage.

Proces

Den første konsultation:

Til denne sættes normalt ca. 1 time af.

Du fortæller om dit problem og dine ønsker. Jeg optager en kostanamnese, som fortæller mig om dine spise- mønstre og vaner - hvad du normalt spiser, og hvad du godt kan lide. Herunder dine ønsker til økologi/konventionel mad, billig/dyr mad, behov for kulinariske oplevelser eller ej. Om du er vant til at spise i kantine, eller du spiser hjemme, smører madpakke eller andet. Ud fra denne samtale opstiller vi sammen en kostplan med muligheder for variationer, som opfylder de behov, vi sammen har afdækket med de nødvendige korrektioner i forhold til forholdet imellem fødevarer med henholdsvis kulhydrat, fedt og protein – i forhold til de ønskede ændringer.

Har du flere problemstillinger (allergi/intollerence, for lavt stofskifte el.lign.) bliver der taget højde i planen for dette også).

Kostplanen udarbejdes, og efter andet møde, hvor den evt. rettes til, får du den med – se næste punkt.

Opfølgning:

Første opfølgning er efter ca. en uge.
Til 1. opfølgning sættes ca. ½ time af – til opfølgninger fremover blot ¼ time.

Vi følger op med passende tidsintervaller, som vi aftaler fra gang til gang. Typisk hver 14. dag, nogle gange med større intervaller – f.eks. hver 3. uge. Ved opfølgninger tjekkes effekt, spørgsmål besvares og kostplanen justeres evt. Husk til samtalerne at have skrevet dine spørgsmål ned, så du får afklaret alle eventuelle tvivlsspørgsmål. Både opfølgningerne og intervallerne imellem disse er vigtige for at sikre fortsat motivation og succes.

Vedligeholdelse:

Hvis der er tale om enten vægttab eller vægtøgning, laver vi sammen en vedligeholdelsesplan, når målet er nået. Til denne afsættes ca. ½ time.
Målet er at lære dig, hvordan du selv fremover kan forhindre gentagelse - altså kan styre din vægt.

For alle er der mulighed for opfølgning efter afslutning af forløbet - f.eks. efter tre måneder - med henblik på at sikre at du fortsat er på rette vej.

Klinisk diætist v./ Kirsten Palmvang

v/ Kirsten Palmvang
Bispehøjen 86
4300 Holbæk
Cvr. 35941088

Tlf. 22295876
E-mail: kirsten.palmvang@gmail.com

Åbningstider

Mandag 08:00 - 16:00
Tirsdag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Torsdag 08:00 - 16:00
Fredag 08:00 - 16:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Facebook

En hjemmeside af Kliksite.dk - Online booking system af KlikBook.dk