Ydelser og proces

Ydelser

Vi udarbejder en plan sammen, som vil tage udgangspunkt i din problemstilling og i de fødevarer/drikkevarer, du kan lide plus i din holdning til mad, fødevarer og måltider. Dette gør vi uanset, om du har brug for en egentlig diætplan - eller om du (blot) ønsker at omlægge din kost, så du får et større velbefindende. Dvs. vi starter med en grundig gennemgang af dine kostvaner (kostanamnese). Dette med henblik på at din kost kan ligne så meget som muligt det, du plejer at spise og drikke, hvis du ønsker det. Der justeres på fødevarer med henholdsvis meget protein, kulhydrat og fedt på en måde, så du oplever dig mæt og tilfreds.
Og ikke mindst: Hvis du har valgt at gå på diæt, slutter vi forløbet af med en såkaldt vedligeholdelsesplan, som giver dig redskaberne til at bevare det gode resultat.

Vægttab:

Når du skal tabe dig, er det vigtigt, at du oplever, at projektet er overkommeligt. Jeg arbejder for, at du med en rigtigt sammensat (individuel) kostplan, vil tabe dig uden følelsen af store afsavn. Dette hvad enten dit problem løses bedst f.eks. med en kost med mere fiber/mindre fedt - eller om din problemstilling måske tilsiger, at du skal have en kost med mere protein og fedt og mindre kulhydrat.

Diabetes eller for meget fedt i blodet:

Har du været hos lægen og fået konstateret et højt blodsukker (diabetes) og/eller for meget fedt i blodet, er der også hjælp at hente ved omlægning af din kost. Hvis du vejer for meget, kan vægttab normalisere dit blodsukker, dvs. du kan ved hjælp af kosten så at sige spise dig ud af sukkersygen (diabetes type 2). Vi justerer din kost ind, så du kommer i balance sammen med din lægelige behandling.

Spiseforstyrrelse:

Har du udviklet - eller er du på vej ud i egentlig – spiseforstyrrelse: Anoreksi, bulimi, tvangsoverspisning (BED) eller ortoreksi (overdrevet fokus på sundhed og det at spise sundt)? Hvad enten du er barn/teenager eller voksen, kan jeg hjælpe dig. Jeg har erfaring fra klinikken på såvel over- som underspisning. Se uddybet under ”Kurser/foredrag" og "Om mig”.

Når appetitten er lille:

Står du eller en pårørende overfor en planlagt operation? eller
Er du eller en pårørende lige opereret og har mistet appetitten? eller
Er du eller en pårørende ude i et sygdomsforløb, hvor du allerede har tabt dig og dermed er træt og kraftesløs? eller
Har du eller en pårørende af andre årsager tabt appetitten og måske madmodet?
I alle tilfældene er der hjælp at hente.

Hvis det første: Du får hjælp til at komme ’i form’ til operationen, så du får de bedste betingelser for at undgå komplikationer og infektioner i forbindelse med operationen.

Hvis øvrige: Du er enten på vej ud i – eller er allerede i - det, vi kalder negativ kvælstofbalance. Måske er du nået ud i et forløb, hvor du er uden energi og har madlede, eller du kan af andre årsager ikke indtage mad. Jeg hjælper dig med en kostplan med en sammensætning af maden med dels mindre mængder, som du kan spise, dels med fif til kosten, så du kan få mere ned, end du anede.
Det kan lade sig gøre at vende situationen, så du mærker, at energien vender tilbage.


Proces

Den første konsultation:

Til denne sættes normalt ca. 1 time af.

Du fortæller om dit problem og dine ønsker. Jeg optager en såkaldt kostanamnese, som fortæller mig om dine spise- mønstre og vaner - hvad du godt kan lide, og hvad du normalt spiser eller ikke spiser. Herunder dine ønsker til billig/dyr mad, økologi/konventionel mad, behov for kulinariske oplevelser. Om du er vant til at spise i kantine, eller du spiser hjemme, smører madpakke eller andet. Ud fra denne samtale opstiller vi sammen en kostplan med muligheder for variationer, som opfylder de behov, vi sammen har afdækket med de nødvendige korrektioner i relation til forholdet imellem fødevarer med henholdsvis kulhydrat, fedt og protein.

Har du flere problemstillinger (allergi/intollerence, for lavt stofskifte el.lign.) bliver der taget højde i planen for dette også).

Kostplanen udarbejdes, og jeg sender den til dig med mail. Ved andet møde fortæller du mig, hvordan den fungerer og evt. rettes den til – se næste punkt.

Opfølgning:

Første opfølgning er efter ca. en uge.
Til 1. opfølgning sættes ca. ½ time af – til opfølgninger fremover blot ¼ time.

Vi aftaler fra gang til gang opfølgende møder med passende tidsintervaller. Typisk hver 14. dag, nogle gange med større intervaller – f.eks. hver 3. uge. Ved opfølgninger tjekkes effekt (mål/ vægt) spørgsmål besvares og kostplanen justeres evt. Husk til samtalerne at have skrevet dine spørgsmål ned, så du får afklaret alle eventuelle tvivlsspørgsmål. Både opfølgningerne og intervallerne imellem disse er vigtige for at sikre fortsat succes og motivation.

Vedligeholdelse:

Når målet er nået – det ønskede vægttab eller den ønskede vægtøgning - laver vi sammen en vedligeholdelsesplan. Til denne afsættes ca. ½ time.
Målet er at lære dig, hvordan du selv fremover kan forhindre gentagelse - altså kan styre din vægt.

Med henblik på at sikre at du fortsat er på rette vej, er der mulighed for opfølgning efter afslutning af forløbet - f.eks. efter tre måneder – eller når du i øvrigt har behov herfor.


Klinisk diætist v./ Kirsten Palmvang

v/ Kirsten Palmvang
Bispehøjen 86
4300 Holbæk
Cvr. 35941088

Tlf. 22295876
E-mail: kirsten.palmvang@gmail.com

Åbningstider

Mandag 08:00 - 16:00
Tirsdag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Torsdag 08:00 - 16:00
Fredag 08:00 - 16:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Facebook

En hjemmeside af Kliksite.dk - Online booking system af KlikBook.dk